Печатарски сервиз и продажба полиграфически машини (нови и втора употреба – сервизирани). Доставка ново полиграфическо оборудване КБА, Перфекта и Хоризон за България. Заточване книговезки резци. Печатарски консумативи, печатни мастила, всичко за печатницата...

Dominov Konsumativ Service, Printing and pre-press machinery, KBA, Perfecta, Horizon for Bulgaria (new and used second hand machines), graphical equipment, printing inks

Dominov Konsumativ – Printing and Pre-press Machinery

Български           United Kingdom (GB) English 

Last Modified:
[ Site Map ]