Търсене
Search Dominov Konsumativ site:

Hide

GRAFICUS prepress studio

 

Експонация на CTP-пластини

Експонацията на пластините за офсетов печат като последен етап от предпечатната подготовка е особено важна. Предимствата на технологията Computer to Plate са:

  • Липсват характерните дефекти, породени от копирането на филм върху пластина (прегаряне на растер, вариации в експонирането).
  • Постига се високо и постоянно качество при печат.
  • Растерните фонове се предават равномерно и хомогенно.
  • Избягване на субективните грешки при монтажа на филми и копирането на конвенционални пластини.
  • Намалява се времето за подготовка при печат, както и количеството използвана макулатура.

 

Експонатор ECRM Mako 4X CtP

За експонацията на пластини за офсетов печат студио "Графикус" разполага с ултравиолетов CTP експонатор ECRM Mako 4X CtP със следните основни характеристики:

  • Електронен монтаж и експонация върху ултравиолетови пластини;
  • Производителност: 19 пластини на час;
  • Максимални размери на пластината: 635 х 960 мм;
  • Поддържани резолюции: 1200, 1270, 1800, 2400, 2540, 3048, и 3556 dpi;
  • Линеатура: до 200 lpi.

 

 

 

 

 

3.  Регистрационна форма за нови клиенти може да изтеглите ТУК  

    (моля попълнете размерите на пластината, минимален и максимален
     размер на хартията, грайфер и др. за всяка Ваша печатна машина)

 

 

 

 

  

  © Dominov Konsumativ.  Site Map 

    Last Modified: