Консумативи

Почистващи и миещи средства - Листов офсет

Препарат за автоматично миене на валове и гумени платна Boettcherin Aquilo

Отлично почистващо средство с висока степен на почистване. Подходящо за валове и гумени платна при листов офсетов печат.
Особено подходящо за приложение при автоматични системи на миене. За работа с конвеционални мастила.

 • отстранява рамката, оставаща след отпечатване на малък формат
 • отлични свойства на протичане в колекторните ванички на почистващата система
 • намалено запушване на четковия вал
 • след измиване не е необходимо ръчно почистване на рамката, оставаща след отпечатване на малък формат
 • много бързо съхнене на гуменото платно
 • добре отстранява натрупаното замърсяване по ръбовете
 • намален разход на разтворител
 • без остатъчен разтворител след окончателното измиване с вода
 • базиран на алифатни въглеводороди
 • точка на възпламеняване над 62⁰C, без мирис и не предизвикава корозия
 • отлично почистване на мастилните валове

Препарат за ръчно миене на мастилни валове Boettcherin Blue

Специален препарат за ръчно почистване на мастилни валове в листови офсетови печатни машини, heatset- и coldset- ролни печатни машини.

 • базиран на алифатни въглеводороди
 • точка на възпламеняване 62⁰С
 • неразтворим във вода
 • добра сила на почистване
 • бавно изпаряване
 • без остатъчен материал върху мастилните валове
 • съвместим с гумени валове за конвенционални мастила
Нанесете BöttcherinBlue върху почистващ парцал и след това почистете интензивно повърхността на вала. Повтаряйте процедурата, колкото пъти е необходимо.
BöttcherinBlue е одобрен от производителите Heidelberg, Manroland и Koenig&Bauer за използване при работа с техните машини.

Препарат за почистване на валове и гумени платна Boettcherin Twister

Препарат за ръчно и автоматично почистване на валове и гумени платна.

 • базиран на алифатни хидрокарбони
 • точка на възпламеняване 62⁰С
 • без мирис, предпазва от корозия
 • силен при разтваряне на мастилото
 • бавно изпаряване
 • емулгира бързо, висока степен на стабилност на емулсията
 • силно въздействие при четкови миещи системи
 • подходящ за миеща система WashStar
Böttcherin Twister е одобрен от производителите KBA, Manroland и Heidelberg за работа с техните машини.

Измиващ препарат за валове и гумени платна за UV-мастила Feboclean UV special

Продуктът е подходящ както за ръчно миене, така и за автоматични миещи системи (четкови валове) при печат с UV мастила.

 • точка на възпламеняване 62⁰С
 • напълно разтворим във вода, без мирис
 • изпарява се бавно
 • добра химическа съвместимост с гумени валове и гумени платна, устойчиви на UVконсумативи
 • неподходящ за конвенционални валове
 • може да увреди неизпечени позитивни пластини
Препоръчваме настройка на миещата система с цел оптимизиране цикъла на измиване и резултата от почистването с Feboclean UV.
При ръчно миене използвайте неразреден FebocleanUV. Нанесете миещото средство върху гуменото платно или вала, след това измийте с вода, докато цялото мастило и остатъци от миещия препарат бъдат напълно отстранени.
Спазвайте инструкциите за работа на производителите на автоматичните системи за миене.
При ръчно миене с парцал носете предпазни ръкавици по време на нанасянето на миещото средство, спазвайте инструкциите за безопасност при работа с печатната машина.
FebocleanUV е одобрен от производителите Heidelberg и Manroland за работа с техните машини.

Измиващ препарат за валове и гумени платна за UV-мастила Boettcherin Offset-UV XL

Продуктът е подходящ както за ръчно миене, така и за автоматични миещи системи при печат с UV-мастила. 

 • точка на възпламеняване > 83 ⁰C
 • напълно разтворим във вода, без мирис, възпрепятства корозията
 • подобрена почистваща сила
 • бавно изпаряване
 • икономичен
 • добра химическа съвместимост с гумени валове и гумени платна за UV- печат
 • неподходящ за конвенционални валове
 • може да увреди неизпечени позитивни пластини

При ръчно почистване използвайте Böttcherin Offset-UV XL неразреден. Нанесете миещото средство върху гуменото платно или вала  с помощта на почистваща кърпа и изплакнете с вода, докато цялото мастило и остатъци от миещия препарат не бъдат напълно отстранени.
Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с печатната машина.
Böttcherin Offset-UV XL е одобрен от производителите Heidelberg и Manroland за работа с техните машини.

UV- почистващ препарат за валове и гумени платна Boettcherin UV-Chameleon

Böttcherin UV-Chameleon е подходящ както за ръчно миене, така и за автоматични миещи системи при печат с UV-мастила.
Подходящ е и за комбиниран режим на работа – печат с конвенционални и UV-мастила.

 • точка на възпламеняване 79 ⁰C
 • напълно разтворим във вода, без аромат, възпрепятства корозията
 • намалена миризма
 • бавно изпаряване
 • подходящ за употреба в системи за автоматично миене (с четки или миещо платно)
 • добра химическа съвместимост с гумени валове и гумени платна, за UV- печат
 • неподходящ за конвенционални валове
 • намалена корозия на плаките
 • отстранява мастила с метални частици
 • отстранява покривно бяло
 • отстранява LED UV и H-UV-мастила

Измиващата програма на устройството трябва да се настрои спрямо почистващия препарат.
При ръчно почистване нанасяйте Böttcherin UV-Chameleon с кърпа.
След това изплакнете обилно с вода до пълното отстраняване на замърсяванията и остатъците от измиващия препарат.
Носете предпазни ръкавици и очила.
Böttcherin UV-Chameleon е в процес на одобрение от производителите Heidelberg, Manroland, Кönig & Bauer и Technotrans.