Нови машини

PERFECTA - Периферни устройства

Устройства за зареждане на материала

Устройствата за зареждане на материала на PERFECTA автоматизират и повишват ефективността при производството. 

Устройствата за зареждане на хартия на PERFECTA служат за автоматизация на разделянето на стапела и транспортиране на пачките върху ножа. Отделената пачка винаги се транспортира бързо и прецизно независимо дали е заредена от задния плот с помощта на избутвач или система тип "щипка" или ръчно / полуавтоматично от предния плот. По този начин надлъжно или напречно могат да бъдат заредени хартия, картон, филми, фолиа, както и печатни пластини.

Технически данни при различните модели:

BB3

BB5

BB6

BB7

BB8

BB10

Макс. формат:

770 х 1070    mm

920 х 1300    mm

1050 х 1450 mm

1250 х 1650 mm

1320 х 1850 mm

1525 х 2050 mm

Макс. височина на пачката:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Макс. височина на стапела:

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

Опционална височина на стапела:

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Товароносимост:

150 kg

150 kg

300 kg

300 kg

300 kg

300 kg

Захранване:

9 kVA

9.5 kVA

9.5 kVA

9.5 kVA

9.5 kVA

9 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

С автоматичното вдигане и спускане на палетите стапелните повдигачи (лифтове) на PERFECTA намаляват усилията, подобряват енергомичността и ефективността и предотвратяват възможни злополуки поради небалансирани товари. Фотоклетка с регулируема височина осигурява прецизното подравляване на горната част на стапела спрямо работната височина. Двойна верига с хидравлично задвижване и осигуряваща максимална безопасност за оператора задвижва стапела. Скосеният преден ръб значително улеснява зареждането на материала.

Технически данни на мобилни стапелни повдигачи, модели BSH (2-10):

BSH 2-450

BSH 3-650

BSH 5-1200

BSH 6-1200

BSH 6-1600

BSH 7-2000

BSH 10-3000

Платформа:

650 х 900 mm

785 х 1150 mm

990 х 1350 mm

1190 х 1500 mm

1185 х 1500 mm

1235 х 1700 mm

1570 х 2120 mm

Височина на повдигане:

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

875 mm

Товароподемност:

450 kg

650 kg

1200 kg

1200 kg

1600 kg

2000 kg

3000 kg

Захранване:

2.5 kVA

2.5 kVA

2.5 kVA

2.5 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA


Вдигането на материала от палета до високоскоростния нож и връщането на тежките стапели на палета след процеса на рязане е тежък труд. Стапелният подемник на PERFECTA улеснява тази дейност като автоматично регулира горния ръб на стапела към работната височина. Моторизираният стапелен подемник е с устойчива конструкция и лесна експлоатация.

Tехнически данни на стапелен подемник, модел SH 10P:

SH 10P

Платформа:

1300 х 900 mm

Височина на повдигане:

870 mm

Товароподемност:

1000 kg

Захранване:

0.45 kVA

Очукване и подравняване на материала

Бързо и прецизно очукване и подравняване на материала с цел висококачествено ефективно производство.

Автоматичната система BASA позволява напълно автоматичното подравняване на разнообразие от материали - филми, фолиа, перфорирана хартия и картон или различни хартии за етикети. Освен че спестява пари, тя предлага и забележителна ергономичност на работното място на рязане. В inline режим очуканата кóла се подава към високоскоростния нож директно от задния или от предния плот.

Tехнически данни на моделите автоматични системи за очукване BASA:

BASA 3

BASA 6/7

BASA 8/10

Mин. формат на листа:

430 х 600 mm

560 х 660 mm

430 х 600 mm

Макс. формат на листа:

770 х 1070 mm

1260 х 1650 mm

1650 х 2250 mm

Макс. височина на кóлата:

135 mm

135 mm

135 mm

Захранване:

18 kVA

18 kVA

18 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

10 l/min

10 l/min

15 l/min

Тази автоматична система гарантира точното подравняване на кóлите, които ще се режат. Плотът й може да бъде в наклонена позиция и да се издигне до работна височина посредством мотор, което Ви осигурява отлична производителност. В зависимост от модела, страничната клапа може да се наклонява ръчно или с въздух. В зависимост от комплектацията на автоматичната очукваща система на PERFECTA BSB операторът може безстепенно да регулира интензитета на очукване и скоростта на вала за отвеждане на въздуха.

Технически данни на автоматична система за очукване BSB (2-10):

BSB 2

BSB 3

BSB 5

BSB 6

BSB 7

BSB 8

BSB 10

Макс. формат на листа:

650 х 925
mm

750 х 1050 mm

900 х 1300 mm

1050 х 1450 mm

1250 х 1650 mm

1320 х 1850 mm

1525 х 2050 mm

Макс. височина на кóлата:

120 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

2 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA

4.5 kVA

4.5 kVA

4.5 kVA

Тази автоматична система гарантира точното подравняване на кóлите, които ще се режат. Плотът й може да бъде в наклонена позиция и да се издигне до работна височина посредством мотор, което Ви осигурява отлична производителност. В зависимост от модела, страничната клапа може да се наклонява ръчно или с въздух. В зависимост от комплектацията на автоматичната очукваща система на PERFECTA BSB операторът може безстепенно да регулира интензитета на очукване и скоростта на вала за отвеждане на въздуха.
Тази система перфектно притиска и подравнява кóлите с цел прецизно рязане.
Оборудвана е с допълнителен вал от отвеждане на въздуха сле очукването.

Технически данни на автоматична система за очукване BSB (2-10)L:

BSB 2L

BSB 3L

BSB 5L

BSB 6L

BSB 7L

BSB 8L

BSB 10L

Макс. формат на листа:

640 х 920 mm

800 х 1140 mm

900 х 1300 mm

1050 х 1450 mm

1250 х 1650 mm

1320 х 1850 mm

1525 х 2050 mm

Макс. височина на кóлата:

120 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

2 kVA

4 kVA

4  kVA

4 kVA

5 kVA

5 kVA

5 kVA

Сгъстен въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

12 l/min

12 l/min

12 l/min

14 l/min

17 l/min

17 l/min

17 l/min

Подходящ за очукване на малки формати.

Технически данни на автоматична система за очукване BSB 2e:

BSB 2e

Maкс. формат на листа:

550 х 770 mm

Макс. височина на кóлата:

120 mm

Захранване:

1.2 kVA

Гарантира отлична подготовка на материала особено леки материали.
Извеждане на въздуха от вече очукваните кóли.

Tехнически данни на моделите автоматична система за очукване BSB 3L Professional:

BSB 3L

Макс. формат на листа:

800 х 1140 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

Захранване:

4 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

Консумация на въздух:

13 l/min

Ротационната щипка на PERFECTA с дясна и лява подравняваща марка се използва с цел автоматично обрязване на материали в голям или супер голям формат. Оборудвана е с модерно ServoDrive задвижване. Времево оптимизираните цикли се гарантират от ротационно устройство и контрол на формáта. Позициониращият модул със ServoDrive задвижване, вкл. датчик за позицията на материала отговарят за подравняването на страничните планки с цел бързо и прецизно рязане. 

Технически дани на моделите ротационна щипка BDG (3-10):

BDG 3

BDG 5

BDG 6

BDG 7

BDG 8

BDG 10

Mакс. формат на листа:

720 х 1050 mm

920 х 1300 mm

1050 х 1450 mm

1250 х 1650 mm

1320 х 1850 mm

1525 х 2250 mm

Мин. формат на листа:

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

2.5 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

Транспортиращи системи

Тази интелигентна система на PERFECTA cе подходяща за автоматично зареждане на задния плот с напречен избутвач. Компактният дизайн и интуитивното управление улесняват експлоатацията от оператора. Автоматичното засичане на формàта и възможността за комбинация с автоматично позиционираща система предлагат максимално улеснение при транспортиране на материала.

Технически данни на моделите ъглова грайферна транспортираща система BFS-R (3-10):

BFS-R 3HV

BFS-R 5HV

BFS-R 6HV

BFS-R 7HV

BFS-R 8HV

BFS-R 10HV

Макс. формат:

720 x 1050 mm

920 x 1300 mm

1050 x 1450 mm

1250 x 1650 mm

1320 x 1820 mm

1525 x 2050 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

6.0 kVA

6.0 kVA

6.0 kVA

6.0 kVA

6.0 kVA

6.0 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

Подаващата система на PERFECTA ZTS автоматично и надеждно премества материалите от лифта до високоскоростния нож и е оборудвана с горен избутващ водач и спускащи се странични водачи. Операторът може да регулира силата на притискане на щипката в зависимост от обработвания материал. Улеснената експлоатация, както и плавният старт и стоп гарантират внимателна и прецизна обработка на материала.

Технически данни на моделите подаваща система  ZTS:

ZTS 2000

ZTS 2750

Дистанция за транспортиране на материала:

2000 mm

2750 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

Захранване:

1.0 kVA

1.0 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

5 l/min

5 l/min


Избутващата система BTE гарантира гъвкавост при автоматичното подаване на материала.
Автоматично зареждане на предния и задния плот с горен избутващ водач.
Избутващите системи на PERFECTA трябва да бъдат съчетани с използването на други периферни устройства.

Технически данни:

BTE

Макс. формат:

1050 х 1450 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

Захранване:

1.1 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

Консумация на въздух:

5 l/min

Ротационната щипка на PERFECTA с дясна и лява подравняваща марка се използва с цел автоматично обрязване на материали в голям или супер голям формат. Оборудвана е с модерно ServoDrive задвижване. Времево оптимизираните цикли се гарантират от ротационно устройство и контрол на формáта. Позициониращият модул със ServoDrive задвижване, вкл. датчик за позицията на материала отговарят за подравняването на страничните планки с цел бързо и прецизно рязане. 

Технически дани на моделите ротационна щипка BDG (3-10):

BDG 3

BDG 5

BDG 6

BDG 7

BDG 8

BDG 10

Mакс. формат на листа:

720 х 1050 mm

920 х 1300 mm

1050 х 1450 mm

1250 х 1650 mm

1320 х 1850 mm

1525 х 2250 mm

Мин. формат на листа:

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

620 х 620 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

2.5 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

3 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

Позволява удобна обработка на материала чрез автоматично транспортиране на пачките в голям формат.
Автоматична система за линейно транспортиране на материала до високоскоростния книговезки нож.
Улеснява работния поток с наличието на многообразие от опции вкл. диагностика на грешки, контрол на поддръжката и автоматичен формат.

Технически данни на моделите транспортираща система BFS:

BFS 1

BFS 1

BFS 1

Макс. формат:

780 х 1070 mm

1050 х 1450 mm

1260 х 1670 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

Захранване:

1.1 kVA

1.1 kVA

1.1 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

8 l/min

8 l/min

8 l/min


Устройства за разтоварване на хартията

Устройствата за разтоврване на готова продукция на PERFECTA – ляво или дясно изпълнение спрямо книговезкия нож – улеснват бързото разтоварване на готовата продукция по време на процеса на рязане. Това гарантира висококачествено производство, спестява време и място. Автоматичната настройка на формàта гарантира улеснена експлоатация. 

С автоматичното вдигане и спускане на палетите стапелните повдигачи (лифтове) на PERFECTA намаляват усилията, подобряват енергомичността и ефективността и предотвратяват възможни злополуки поради небалансирани товари. Фотоклетка с регулируема височина осигурява прецизното подравляване на горната част на стапела спрямо работната височина. Двойна верига с хидравлично задвижване и осигуряваща максимална безопасност за оператора задвижва стапела. Скосеният преден ръб значително улеснява зареждането на материала.

Технически данни на мобилни стапелни повдигачи, модели BSH (2-10):

BSH 2-450

BSH 3-650

BSH 5-1200

BSH 6-1200

BSH 6-1600

BSH 7-2000

BSH 10-3000

Платформа:

650 х 900 mm

785 х 1150 mm

990 х 1350 mm

1190 х 1500 mm

1185 х 1500 mm

1235 х 1700 mm

1570 х 2120 mm

Височина на повдигане:

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

875 mm

Товароподемност:

450 kg

650 kg

1200 kg

1200 kg

1600 kg

2000 kg

3000 kg

Захранване:

2.5 kVA

2.5 kVA

2.5 kVA

2.5 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA

3.5 kVA

Вдигането на материала от палета до високоскоростния нож и връщането на тежките стапели на палета след процеса на рязане е тежък труд. Стапелният подемник на PERFECTA улеснява тази дейност като автоматично регулира горния ръб на стапела към работната височина. Моторизираният стапелен подемник е с устойчива конструкция и лесна експлоатация.

Tехнически данни на стапелен подемник, модел SH 10P:

SH 10P

Платформа:

1300 х 900 mm

Височина на повдигане:

870 mm

Товароподемност:

1000 kg

Захранване:

0.45 kVA

Улеснено разтоварване на готовата продукция - подходящ за малки формати.

Технически данни на моделите устройства за разтоварване на продукцията BA (2-3) Ne:

BA 2 Ne

BA 3 Ne

Макс. формат:

550 x 770 mm

780 x 1070 mm

Макс. височина на кóлата:

120 mm

120 mm

Макс. височина на стапела вкл. палет:

850 mm

850 mm

Макс. тегло на кóлата:

55 kg

100 kg

Мин. височина на палета:

130 mm

130 mm

Захранване:

2.0 kVA

3.0 kVA

Гарантира перфектно разтоварване на продукцията.

Технически данни на моделите устройства за разтоварване на продукцията BA (2-7) N:

 

BA 2 N

BA 3 N

BA 5 N

BA 6 N

BA 7 N

Макс. формат:

650 x 840 mm

750 x 1050 mm

900 x 1300 mm

1050 x 1450 mm

1250 x 1650 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Макс. височина на стапела вкл. палет:

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Макс. тегло на кóлата:

80 kg

150 kg

150 kg

300 kg

300 kg

Мин. височина на палета:

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

Захранване:

4.2 kVA

5.0 kVA

5.0 kVA

6.5 kVA

6.5 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

3 l/min

3 l/min

3 l/min

3 l/min

3 l/minЕфективно автоматично разтоварване на продукцията с височина на стапела до 1800 mm.

Технически данни на моделите устройства за разтоварване на продукцията BA (3-10):

BA 3

BA 5

BA 6

BA 7

BA 8

BA 10

Макс. формат:

800 x 1200 mm

920 x 1300 mm

1050 x 1450 mm

1250 x 1650 mm

1320 x 1820 mm

1525 x 2050 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Макс. височина на стапела вкл. палет:

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Макс. тегло на кóлата:

150 kg

200 kg

300 kg

300 kg

300 kg

500 kg

Мин. височина на палета:

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

Захранване:

7.0 kVA

7.0 kVA

8.0 kVA

8.0 kVA

9.0 kVA

9.0 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

4 l/min

4 l/min

5 l/min

5 l/min

5 l/min

5 l/min

Мобилно автоматично устройство за разтоварване на продукция в среден и голям формат върху няколко (макс. 5 броя) палети. Може да се използва при предния или задния плот на машината. Това съкращава времето за производство и намалява работното пространство. Особено при машина с големи странични плотове, мултифункционалния разтоварач PERFECTA значително улеснява производствения процес.

Технически данни на моделите устройства за разтоварване на продукцията BA (3-10) Multi:

BA 3 Multi

BA 5 Multi

BA 6 Multi

BA 7 Multi

BA 8 Multi

BA 10 Multi

Макс. формат:

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

1050 x 1450 mm

1250 x 1650 mm

1320 x 1820 mm

1525 x 2050 mm

Макс. височина на кóлата:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Макс. височина на стапела:

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

1400 mm

Макс. височина на стапела вкл. палет:

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

1800 mm

Макс. тегло на кóлата:

150 kg

200 kg

300 kg

300 kg

300 kg

500 kg

Мин. височина на палета:

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

130 mm

Захранване:

6.6 kVA

6.6 kVA

9.0 kVA

9.0 kVA

9.0 kVA

9.0 kVA

Захранване с въздух:

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Консумация на въздух:

4 l/min

4 l/min

6 l/min

6 l/min

5 l/min

5 l/min