Нови машини

ZECHINI - Линии машини за твърди корици

Машина за залепване на форзац VIP Press & Endpaper

VIP Press Endpaper e първата машина от линията VIP машини за производство на твърди корици. Те притиска зашития (или залепения) книжен блок с цел постигане на еднаква дебелината във всичките му точки, след което залепва предния и задния форзац.

Комплектацията на машината включва:
 • Подаваща лента за ръчно или автоматично подаване на книжните блокове
 • Станция за притискане на гръбчето
 • Устройство за нанасяне на ивица лепилен слой (студено лепило) с дебелина 4 mm от двете страни на гръбчето
 • Подавач за двоен форзац
 • Система за закрепване на форзац
 • Система за притискане на форзац
 • Полуавтоматична смяна на формàта
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 32,5 x 50 cm
 • Мин. формат на книжния блок:  7 x 12 cm
 • Макс. дебелина на книжния блок: 6 cm 
 • Мин. дебелина на книжния блок: 0,8 cm
 • Макс. граматура на форзаца: 170 g/m2
 • Мин. граматура на форзаца: 140 g/m2
 • Макс. скорост: 17 цикъла/мин 
 • Захранване: 3 kW
 • Стандартно напрежение: 400 V /50 Hz /3 фази
 • Консумация на въздух (осигурява се от Клиента): 300 l/min – 6 atm 
 • Габарити (в опаковка):  213 x 145 x 180 (H) cm
 • Тегло бруто: 970 kg
Опционално оборудване:
 • Автоматичен нон-стоп подавач на книжните блокове
 • Извеждаща конвейерна лента
 • Инлайн свързване към машина за поставяне на тифон VIP Gauze
 • Интерфейс за инлайн свързване на машината
 • Софтуер за инлайн свързване на машината
Повече информация и технически данни можете да откриете в приложената брошура.

Файлове за сваляне

Машина за поставяне на тифон VIP Gauze

Машината VIP Gauze залепва лента материал (тифон или креп хартия) върху гръбчето на книжния блок с цел подсилване на гръбчето.

Комплектацията на машината включва:
 • Ръчно подаване или инлайн свързване към машина за залепване на форзац VIP Press Endpaper (в зависимост от конфигурацията)
 • Система за лепене с топло лепило
 • Станция за отрязване на тифона от шпулата и залепването й върху гръбчето
 • Придържане на материала с валове със странични ножчета (опционално) с цел регулиране ширината на материала спрямо дължината на гръбчето
 • Полуавтоматична смяна на формàта
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 32,5 x 50 cm
 • Мин. формат на книжния блок: 7 x 12 cm 
 • Макс. дебелина на книжния блок: 6 cm
 • Мин. дебелина на книжния блок: 0,8 cm 
 • Макс. диаметър на шпулата: 45 cm 
 • Подсилваща гръбчето лента: креп хартия или тифон
 • Макс. скорост:  17 цикъла/мин
 • Захранване: 3,5 kW 
 • Стандартно напрежение: 400 V/ 50 Hz / 3 фази 
 • Консумация на въздух (осигурява се от Клиента): 250  l/min – 6 atm 
 • Габарити (в опаковка): 213 x 145 x 180 (H) cm
 • Тегло бруто: 955 kg 

Опционално оборудване:
 • Странични подаващи ролки
 • Зареждане на материала чрез конвейерна лента със система за вертикален книжен блок
 • Автоматичен подавач с нон-стоп зареждане
 • Ролково извеждане с цел връзка с тристранен нож
 • Извеждаща конвейерна лента
 • Стекер (свързан към конвейерната лента)
 • Държач на шпулата със странични ножчета (мин. отрез 15 mm в зависимост от използвания материал)
 • Специален комплект за гръбчето - комплект за залепване на хартия и гръбче
 • Интерфейс за инлайн свързване на машината
 • Софтуер за инланй свързване на машината
Повече информация и технически данни можете да откриете в приложената брошура.

Файлове за сваляне

Тристранен нож VIP Fiorino

Комплектацията на машината включва:

 • Автоматичен подавач и извеждане
 • Централно устройство за притискане на книжния блок
 • Система за централно мазане
 • Резци шведска стомана
 • Подготовка на резците извън корпуса на машината
 • Връзка за тръба за отвеждане на отпадъка, диаметър 220 mm
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 410 x 270 mm (необрязан)
 • Макс. формат на книжния блок: 380 x 260 mm (обрязан)
 • Мин. формат на книжния блок: 130 x 90 mm
 • Дебелина на книжния блок: 8-60 mm
 • Макс. механична скорост: 25 цикъла/minмин
 • Консумация на въздух: 250 l/min @ 6 atm (осигурява се от Клиента)
 • Захранване: 7,3 kW
 • Стандартно напрежение: 400 V, 50 Hz, 3 фази 
 • Габарити (в опаковка): 210 x 240 x 220 (H) cm
 • Тегло бруто: 3400 kg
Опционално оборудване:
 • Свързваща подаваща лента
 • Свързваща извеждаща лента
 • Стекер
 • Байпас стекер
 • Електрически и софтуерни модификации с цел инлайн свързване към други машини

Машина за поставяне на разделително ласè VIP Ribbon

Машина за автоматично вмъкване на до 2 бр. разделителни ласèта (стандартно изпълнение - на една и съща страница) в книжен блок.

Комплектацията на машината включва:
 • Автоматичен подавач на книжни блокове с нон-стоп горно зареждане
 • Станция за отваряне на книжния блок
 • Станция за подаване, вмъкване и отрязване на разделително ласè
 • Модул за сгъване на ласèто вътре в книжния блок
 • Модул за залепване на ласèто върху гръбчето на книжния блок с топло лепило (при версия VIP Ribbon Plus)
 • Извеждащ модул
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 23 x 35 cm 
 • Мин. формат на книжния блок: 10 x 15 cm 
 • Макс. дебелина на книжния блок: 5,5 cm 
 • Мин. дебелина на книжния блок: 1 cm 
 • Стандартна ширина на разделителното ласè: 0,6 cm 
 • Макс. скорост:  20 – 40 цикъла/мин
 • Захранване: 0,6 kW / 2,9 kW (Plus версия)
 • Стандартно напрежение: 220 V / 50 Hz / еднофазно
 • Консумация на въздух (осигурява се от Клиента): 150  l/min – 6 atm 
 • Габарити (в опаковка): 230 x 160 x 170 (H) cm / 330 x 160 x 170 (H) cm (Plus версия)
 • Тегло бруто: 600 kg  / 680 (Plus версия) kg
 • Машината се предлага само офлайн
Опционално оборудване:
 • Конвейерна лента
 • Стекер

Повече информация и технически данни можете да откриете в приложената брошура.


Файлове за сваляне

Машина за поставяне на капиталбанд VIP Banding

Машина за поставяне на капиталбанд от двете страни (горе и долу) на гръбчето на книжния блок.

Комплектацията на машината включва:
 • Ръчно подаване или свързване на машината в линия в зависимост дали е избрана офлайн или инлайн конфигурация (вижте опционалното оборудване)
 • Лепилна система с топло или винилно лепило
 • Станция за подаване на капиталбанд
 • Станция за студено лепило с цел скрепване на капиталбанда към креп хартия, отрязване на хартията спрямо дебелината на гръбчето и залепването й върху книжния блок
 • Придържане на шпулата със странични ножчета (опционално) с цел регулиране ширината на шпулата спрямо дължината на гръбчето
 • Извеждане
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 32,5 x 50 cm 
 • Мин. формат на книжния блок: 7 x 12 cm 
 • Макс. дебелина на книжния блок: 6 cm 
 • Мин, дебелина на книжния блок: 1 cm 
 • Макс. размер на шпулата с капиталбанд: 25 cm 
 • Подсилващ материал: креп хартия
 • Макс. диаметър на ролката хартия: 45 cm 
 • Макс. скорост:  17 цикъла/мин
 • Захранване: 3,5 kW 
 • Стандартно напрежение: 400 V / 50 Hz / 3 фази
 • Консумация на въздух (осигурява се от Клиента): 250 l/min – 6 atm 
 • Габарити (в опаковка): 213 x 145 x 180 (H) cm
 • Тегло бруто: 965 kg 
Опционално оборудване:
 • Зареждане на материала чрез конвейерна лента със система за вертикален книжен блок
 • Автоматичен подавач с нон-стоп горно зареждане
 • Ролково извеждане с цел връзка с тристранен нож
 • Извеждаща конвейерна лента
 • Байпас стекер
 • Стекер с извеждаща тава (свързан към конвейерната лента)
 • Интерфейс за инлайн свързване на машината
 • Софтуер за инланй свързване на машината

Повече информация и технически данни можете да откриете в приложената брошура.


Файлове за сваляне

Филет машина VIP Forming

Книжна преса и машина за формоване на фалцови канали.

Комплектацията на машината включва:
 • Подавач на книжни блокове
 • 2 бр. притискащи станции станции и станция за изработване на фалцови канал (посредством нагрети ракели)
 • Извеждане
 • Система за олеодинамично пресоване на книгите
 • Пневматична система за изработване на фалцови канал
 • Две отделни станции за контрол на температурата
 • Два отделни таймера за пресоването
Технически данни:
 • Макс. формат на книжния блок: 32,5 x 50 cm 
 • Мин. формат на книжния блок: 7 x 12 cm 
 • Макс. дебелина на книжния блок: 6 cm 
 • Мин. дебелина на книжния блок: 1 cm 
 • Макс. скорост:  17 цикъла/мин
 • Захранване: 3,5 kW 
 • Стандартно напрежение: 400 V /50 Hz /3 фази
 • Консумация на въздух (осигурява се от Клиента):  200 l/min – 6 atm 
 • Габарити (в опаковка): 213 x 145 x 180 (H) cm 
 • Тегло бруто: 1020 kg 

Опционално оборудване:
Подавач:
 • Подаваща лента, която отвежда книгите до транспортиращ канал, нон-стоп режим
Извеждане:
 • Ролкова извеждане с възможност за свързване към тристранен нож
 • Конвейерна лента
 • Високо извеждане (свързано към конвейерна лента)
 • Стекер
 • Байпас стекер
 • Интерфейс за инлайн свързване на машината
 • Софтуер за инлайн свързване на машината
Повече информация и технически данни можете да откриете в приложената брошура.

Файлове за сваляне