НОВИНИ

Проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089

12-08-2021

На 12.08.2021 г. ДОМИНОВ-КОНСУМАТИВ ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089-0381-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която е насочена към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Договор за БФП №: BG16RFOP002-2.089-0381-C01
Проектът ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 12.08.2021 - 12.11.2021 г.
Общата стойност на проекта е в размер на 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.