Партньори

AMICA SYSTEMS1

Amica Systems е промишлен производител и доставчик на Ink-Jet системи, цифрови печатни машини, плоски UV- и широкоформатни принтери.
Amica предлага приложен софтуер, хардуер и системи за широка гама технологични приложения за производителите на машини и оборудване.

От 1988 г., AMICA SYSTEMS са специализирани в сферата на графичните изображения и Ink-Jet системи технологиите.
С над 28 годишен опит и над 300 инженери, поддръжка и технически персонал, ангажирани в областта на софтуера, хардуера, и усъвършенстване на Ink-Jet системи и интеграционни услуги,
те разработват водещи в печатната индустрия иновативни технологии.

Техните уникални модулни решения осигуряват възможности на производителите на печатно оборудване за изграждане на широкоформатни графични принтери, плоски UV Ink-Jet принтери, както и Ink-Jet глави за дигитални пeчатни машини с широк спектър на промишлени приложения.

Като щадящи околната среда Ink-Jet системите и UV технологията при сушене са приложими за различни видове продукти на AMICA SYSTEMS.