Услуги

Сервиз за полиграфически машини

Всички полиграфически машини, излизащи от сервиз Dominov-Konsumativ, са основно сервизирани с гаранция от 3 месеца.
При ремонта на печатни машини процедираме по следния начин: нашите техници извършват обстоен оглед на място преди демонтаж на оборудването. Проверяват се транспорта, луфтовете на основните лагери, оглежда се внимателно повърхността на цилиндрите и шмиц-ринговете. След транспортиране печатната машина се разглобява основно до голи странѝци и основни възли и се изготвя дефектова ведомост. Следва почистване и проверка за луфтове и износване на всички демонтирани детайли. Основно се проверяват пневматичните и хидравлични възли, подменят се маслата. Дефектните части се подменят с нови от склада на сервиза или чрез експресна доставка от оригиналния производител.
След комплектоване машината се тества на бяло, дубъл фон, пасер до доказване на всички технически параметри.

По аналогичен начин се сервизират всички останали машини от PRE-PRESS-а като копирами, проявителни машини и довършителните машини в т. ч. сгъвачки, термолепачни машини, едностранни и тристранни ножове, ВШМ-линии, плоски и цилиндър-щанци и др.

Предлагаме осъвременяване на конвенционалното овлажняване на печатните машини с преминаване към semi-alkochol-но. В този случай в сервиза подменяме облечените водни наносни валове с микропорести, които работят на алкохол и комплектоваме системата с фризер с постоянна циркулация и филтър.

Сервиз Dominov Konsumativ извършва модернизация на остарели книговезки ножове чрез вграждане на електронен модул за дигитално позициониране (DPC) с точност до 0.01 мм. Модулът е с вграден дисплей, с меню на български и с богати възможности за програмиране. Работи бързо, точно и много надеждно.

Доставка, монтаж и инструктаж за работа с полиграфическо оборудване
Разполагаме със специализирана техника (хидравлични крикове, тежкотоварни колички) с цел разтоварване на оборудването на място при Клиента и придвижването му до мястото на монтаж. Пускът в експлоатация включва задължителен инструктаж по обслужването и поддръжката (мазане, гресиране) на машината, предоставяне на цялостна документация и приключва с подписването на приемно-предавателен протокол.