Валове

Гумени валове BOETTCHER - Ролен офсет

Значителна част от печатната продукция днес се отпечатва на ролни офсетови машини, поради високата им продуктивност.

Високата скорост на печат води до голяма ротационна скорост на валовете и чести деформации. Всичко това поставя високи изисквания за гумените валове, използвани в ролните печатни машини. 
По тази причина фирма Boettcher предлага специално разработени материали с висока динамична устойчивост и отлични еластични свойства. Валовете на Boettcher имат намалено загряване на гуменото покритие и при тях е елиминиран риска от динамично претоварване на вала дори при най-високи скорости.

HEATSET

За мастилните валове предлагаме специално разработен материал от серията "COOL RUNNER" 11. Тези валове не се загряват по време на работа дори при максимална скорост на печат или при частичен печат.

Специално разработеният хидрофилен материал за водни дозиращи валове и динамично устойчивия материал за водни наносни валове гарантират добро и равномерно оввлажняване на печатната форма и са изцяло подходящи за печат без алкохол. 

COLDSET

Ние предлагаме мастилни и водни валове за всички видове вестникарски печатни машини, в.т.ч. Heatset, Coldset, UV и semi-commercial. Имаме разработени различни материали в по-висока shore A твърдост на гумата за по-модерните компактни вестникарски машини.