ЗА НАС

Сертификати

Нашата основна цел е да предлагаме продукти с оптимално съчетание на цена и качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

В тази връзка изградихме система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015, която бе сертифицирана от TUEV NORD CERT.

Файлове за сваляне