New machines

KAMA - Folder-gluers

KAMA ProFold 74 - Folder-Gluer

Downloads

KAMA FF 52i - Folder-Gluer

Downloads

Job Planner - Софтуерна програма

Софтуерната програма JOB PLANNER е разработена от екипа на КАМА и представлява специализиран софтуер за конфигурация на инструменталната екипировка, необходима за текущото производство. 
  • Бърза подготовка и настройка
С помощта на софтуерната програма JOB PLANNER Клиентът има възможност предварително да конфигурира своята машина съгласно наличнотооборудване, съобразено със спецификите на подлежащите на сгъване и лепене изрезки. По този начин е възможно да сведете до минимум времето замонтиране на инструментите като се използва и базата данни от щанцовия инструмент.
  • Визуализиране на вече конфигурирани поръчки
Данните за повторяеми поръчки се съхраняват в програмата Job Planner. По този начин операторът има подходящ план за подготовка и настройка и може да подготви машината по абсолютно същия начин благодарение на системата тип "решетка" за монтаж на инструменталната екипировка.
  • Ефективно и прецизно планиране
Колко време Ви е необходимо за специфична поръчка? Какви са текущите производствени разходи? Софтуерната програма JOB PLANNER дава възможност за изготвяне на предварителна специфична калкулация на всяка поръчка вкл. изчислява разходите за конкретна поръчка само с няколко клика. Изключително полезна за добро планиране на производството и надеждно спазване на сроковете. В тази връзка софтуерната програма JOB PLANNER е отличен избор за отдел Маркетинг с цел контрол на ефективността на поръчките.