New machines

PERFECTA - High-speed cutters PREMIUM Line Series

High-speed cutter PERFECTA PREMIUM Line 78

Параметър

Стойност

Ширина на работния плот: 

760 mm

Височина на стапела:

110 mm

Минимален отрязък:

 

  - без подложна ламарина: 

15 mm

  - с подложна ламарина:

42 mm

Височина на подаващата маса:

870 mm

Полезна дължина на задния плот:     

760 mm

Производителност:

50 цикъла/мин

Скорост на връщане на гребена:

300 mm/s

Захранване:

2.2 kW

Тегло:

1650 kg

High-speed cutter PERFECTA PREMIUM Line 92

Параметър

Стойност

Ширина на работния плот: 

920 mm

Височина на подаващата маса:

870 mm

Минимален отрязък:

 

  - без подложна ламарина: 

18 mm

  - с подложна ламарина:

57 mm

Височина на стапела:

120 mm

Полезна дължина на задния плот:     

920 mm

Производителност:

50 цикъла/мин

Скорост на връщане на гребена:

300 mm/s

Захранване:

3 kW

Тегло:

2000 kg

High-Speed Cutter PERFECTA PREMIUM Line 115

Параметър

Стойност

Ширина на работния плот: 

1150 mm

Височина на подаващата маса:

870 mm

Минимален отрязък:

 

  - без подложна ламарина: 

20 mm

  - с подложна ламарина:

77 mm

Височина на стапела:

165 mm

Полезна дължина на задния плот:     

1150 mm

Производителност:

44 цикъла/мин

Скорост на връщане на гребена:

300 mm/s

Захранване:

4 kW

Тегло:

3200 kg

High-Speed Cutter PERFECTA PREMIUM Line 132

Parameter

Value

Cutting table width: 

1320 mm

Cutting table height:

870 mm

Minimum cut-off:

 

  - without false clamp: 

20 mm

  - with false clamp:

77 mm

Max. clamp opening:

165 mm

Useful rear table length:     

1320 mm

Productivity:

44 cycles/min

Backgause return speed:

300 mm/s

Power:

4 kW

Weight:

3120 kg

High-Speed Cutter PERFECTA PREMIUM Line 168 - large size

Parameter

Value

Cutting table width: 

1680 mm

Cutting table height:

890 mm

Minimum cut-off:

 

  - without false clamp: 

26 mm

  - with false clamp:

77 mm

Max. clamp opening:

165 mm

Useful rear table length:     

1680 mm

Productivity:

42 cycles/min

Backgause return speed:

300 mm/s

Power:

 7.5 kW

Weight:

6900 kg

High-Speed Cutter PERFECTA PREMIUM Line 225 - large size

Parameter

Value

Cutting table width: 

2250 mm

Cutting table height:

890 mm

Minimum cut-off:

 

  - without false clamp: 

110 mm

  - with false clamp:

not available

Max. clamp opening:

165 mm

Useful rear table length:     

2700 mm

Productivity:

34 cycles/min

Backgause return speed:

2000 mm/s

Power:

10 kW

Weight:

8000 kg