New machines

PERFECTA - Three-Knife trimmers

Three-knife trimmer PERFECTA SDY TS

Технологичната концепция на тристанния нож PERFECTA SDY TS е опростена и ефективна. Улеснената експлоатация и устойчива конструкция на корпуса правят този модел изключително подходящ за къси и средни тиражи като постига висока ефективност при производството. Машината се управлява от touch-screen с PLC-контролер с цел улеснен избор между непрекъснат режим (за двама оператори) или режим обратен ход (за един оператор). Интелигентият ServoDrive задвижващ модул осигурява подаването на материала чрез хидравлична подаваща щипка. Необходимо е само за заредите материала за обрязване и да стартирате процеса на рязане. Извеждането тип "люлка" гарантира улеснени намеса в станцията обрязване с цел смяна на резци или подложки. Олекотените фундаменти маси от лят алуминии, касетите за резците с предварителна настройка и управление от touch-screen-a гарантират улеснена пренастройка на формáта.
Многообразието от опционални устройства разширяват спектъра на производство на PERFECTA SDY TS.
Налични са два режима на работа:
  • Непрекъснат режим - при зареждане на новия стапел, готовият автоматично се избутва към извеждането.
  • Режим обратен ход -  стапелът се зарежда ръчно в щипката, обрязва се автоматично, след което се връща към оператора с цел разтоварване.

Parameter

Value

Max. untrimmed size

345 х 520 mm

Max. trimmed size:

300 х 420 mm

Min. trimmed size:

  70 х   80 mm

Max. feed height:

110 mm

Max. trimming height:     

100 mm

Clamping force:

3 – 25 kN

Max. feeding clamp force:

0.7 kN

Power:

3 kW

Weight:

3250 kg

Dimensions:

2924 х 2628 mm