Services

Laser cleaning of anilox rolls

UNDER CONSTRUCTION

Има ли риск от увреждане на анилоксовите валове?

Може ли да се увреди растер-ръкав при лазерно почистване?

Какви мастила може да се почистват чрез лазерно почистване?

Само за флексопечатни машини ли е подходящо?