Нови машини

MERLIN - Овлажняване на въздуха

Овлажняване на въздуха чрез високо налягане

merlin® MICRO DROP Технология

Най-финото овлажняване на въздуха! Всички системи за овлажняване на въздуха чрез високо налягане merlin® са оборудвани с технологията MICRO DROP за изключително фино разпръскване. Това означава, че водата ще бъде фино разпръсната от модули монтирани на стена или тавана (в случай на директно овлажняване на помещението) или в климатична камера или вентилационен канал (в случай на овлажняване във вентилационни системи).

Овлажняване на въздуха чрез ултразвук

Винаги топ хигиенично с ултразвук!!!

При този тип на овлажняване на въздуха водата се пулвелизира чрез ултразвукови вибрации и се превръща в миниатюрни водни аерозоли (1 µm). В същото време дезинфекционната програма CONTRA-KEIM® и управлението на чистотата AQUADRAIN®  гарантират идеален хигиенен стандарт.

На базата на измервания Merlin® изчислява идеалните параметри за влажност за определено приложение и след това използва най-подходящата система за овлажняване на въздуха чрез ултразвук, за да създаде идеални климатични условия за Вашия бизнес.

Вашите предимства:

 • Най-висока мощност с ниска консумация на енергия - до 93% икономия на енергия в сравнение овлажняването с пара
 • Най-високите хигиенни стандарти
 • 100%  овлажняване само за няколко секунди
 • Безстепенно контролиране от 0 до 100%
 • Възможност за интегриране в съществуваща климатизация
 • Възможност за използване като самостоятелно решение
 • Не образува конденз

Интегрира се лесно в почти всички вентилации или климатични системи

Овлажняване: до 25,2 кг /ч

Универсална употреба, лесен монтаж, компактен дизайн

Овлажняване: до 12.0 кг /ч

Точно и високоефективно овлажняване в най-малки помещения.

Овлажняване: до 8.0 кг /ч

Значително удължава свежестта и срока на годност на храните.

Овлажняване: до 3.0 кг /ч

Галерия снимки

Овлажняване на въздуха чрез ротационни ламели

Естествено изпаряване за идеален климат

Овлажняването на въздуха чрез ротационни ламели осигурява не само една естествена и без аерозоли (т.е. без мъгла) влажност, но може да се използва и за регулиране на температурата на въздуха, за да подпомага вентилацията, климатизацията и отоплителните системи.

Основният физически принцип на овлажняване на въздуха с ротационни ламели е прост. Въртящият се ламелен изпарител се намира във вана с вода. С влизането на студен въздух той се затопля от вграден нагревател, за да се създаде енергия за изпаряване. UV-дезинфектор гарантира, че се изпарява само стерилна вода. Ротационни ламели поддържат постоянна влажността на въздуха в помещението. Този принцип на проектиране гарантира една идеалната относителна влажност, както и доказана  максимална хигиена.

Вашите предимства:

 • Може да бъдат интегрирана в съществуващи решения за климатизация и вентилационни системи за дома
 • Може да се използва като самостоятелно решение
 • Хигиенично тествана и сертифицирана система
 • Интегрирана обратна осмоза и UV дезинфекция
 • Електронен изходен сигнал
 • Ниски разходи за  поддръжка
 • Лесна инсталация

За интегриране във вече съществуващите вентилационни и климатични системи. Опционално се предлага с електрическа или водонагряваща бубина

За интегриране във вече съществуващите вентилационни и климатични системи. Опционално се предлага с електрическа или водонагряваща бубина

Може да бъде използвано като самостоятелно решение за директно овлажняване на въздуха.

Може да бъде използвано като самостоятелно решение за директно овлажняване на въздуха.

Пречистване и овлажняване на въздуха в едно единствено устройство- Портативно решение за употреба вкъщи. 

Галерия снимки

Овлажняване чрез сгъстен въздух

Merlin® IQ овлажняването чрез сгъстен въздух е гъвкаво и индивидуално конфигурируемо решение, което е идеално особено за по-малки производствени зони, които имат малки кътчета и пролуки,
като складови помещения и работилници.

Компактните IQ овлажняващи модули могат да бъдат монтирани на стените или на тавана.
Специално създадените дюзи осигуряват фина пулверизация дори при работно налягате от 1 bar.
Благодарение на технологията за бърза смяна, системата може лесно да се разшири до 4 свободно висящи дюзи или до 3 монтирани на стените. Опционалното устройство за управление на влажността (дигитално или механично) контролира относителната влажност до 70%.

Вашите предимства:

• Подходящ за много малки помещения
• Най-фината водна пулвелизация
• Компактен дизайн
• Лесна и самостоятелна инсталация
• Възможност за променливо овлажняване от 625 до 2500 m3 въздух в помещението
• Лесен за разширяване, модулен дизайн
• Възможност за инсталиране на стени или тавани

Системи за подготовка на вода

Хигиенният принцип на merlin®

Чист бизнес! Всички системи за овлажняване на въздуха merlin® работят с идеално филтрирана и хигиенично чиста вода. Взависимост от изискванията, водата минава през филтрация, омекотяване, обратна осмоза и дезинфекция. Можете да сте спокойни, че системите за овлажняване на въздуха merlin® винаги осигуряват максимална  сигурност на работния процес, ефикасност и хигиена.

Вашите предимства:

 • Индивидуално решение за пречистване на водата
 • Хигиенично абсолютно безопасно
 • Лесен монтаж
 • Модулен дизайн
 • Без химикали за поддържане на качеството на водата (с изключение на онлайн дезинфекция)
 • Лесна поддръжка
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията


Комбинацията от водни филтри, включително вградения водомер, предотвратява навлизането на частици и суспендирани твърди вещества в нашите системи за овлажняване на въздуха. Филтърният блок се състои от грубо филтриране, което може да се почисти чрез промиване и последващо фино филтриране - за абсолютно надеждна защита.