Услуги

Ремонт на компресори за полиграфически машини

Професионалният ремонт на компресори за полиграфически машини включва следните дейности:
  • Първоначален оглед
  • Разглобяване на съставни части
  • Смяна на всички дефектни части като лагери, семеринги, тампони, ламели, филтри, уплътнения и ел. части
  • Последващ монтаж
Ремонтираните компресори се подлагат на няколкочасови тестове с цел доказване на необходимите параметри – въздух/вакуум.